Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Verdt å vite


Vil du bytte fastlege?

Du kan benytte tjenesten Min Fastlege på internett. Der kan du bytte fastlege direkte (innlogging via MinID).

 

Du kan også ringe Fastlegetelefonen på 810 59 500 og bytte direkte. Mer informasjon om fastlegeordningen.

 

Få oversikt over tilgjengelige fastleger i Haugesund. Vær klar over at legen ikke kan påvirke hvem som skal stå på egen liste. Barn under 16 år følger mor; dette gjelder også nyfødte.

 

Det kan variere hvorvidt vi har ledige plasser på våre lister. Ta gjerne kontakt med oss for å høre om vi har ledig kapasitet. Du kan også bruke lenken ovenfor som gir deg en ajourført oversikt.

 

Timebestilling

Se Forsiden eller Bestill time i menyen på dette nettstedet for veiledning. Du kan selv bestille time og gjøre endringer på nett eller SMS.

 

Legetimen

Vi ser helst at du velger deg et hovedproblem som du tar opp i legetimen. Dette er for å få håndtert problemet på en ordentlig måte. Dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp, anbefaler vi at du sier fra ved bestilling av time, eller også så tidlig som mulig i timen. Slik kan vi bli enige om hva som skal gjøres i dagens time og hva som eventuelt skal utsettes. Dersom du følger dette, vil du bidra til at flest mulig får raskt time og at det blir minst mulig venting på venterommet. 

 

Legetimens varighet

En konsultasjon eller legetime varer normalt i 15-20 minutter. Dette inkluderer også etterarbeid som journalskriving, henvisning, attester mm. Ønsker du mer tid, eller har flere problemstillinger, har du mulighet for å bestille dobbelttime. 

 

Vanlig forløp ved Solvang Legekontor (forhåndsavtalt time)

Ved ankomst henvender du deg i luken for å gi beskjed om at du er kommet. (vennligst ikke bank på luken - vi ser deg) Deretter setter du deg på venterommet.

 

Gravide skal melde seg i luka for registrering av prøver og ev. laboratorieanalyser før legetimen.

 

Legen vil rope deg opp til avtalt tid (forhåpentlig). Hvis du synes det blir lenge å vente kan du kontakte skrankepersonalet, som vil kunne svare på hvor mye forsinket legen evt. måtte være.

Inne hos legen vil det etter samtale og undersøkelse bli avgjort om du trenger resepter, sykemelding, henvisninger osv., og det vil bli bestemt om du skal innom laboratoriet. Dersom det blir nødvendig med kontrolltime vil dette bli avtalt nærmere.

 

Betaling foregår i resepsjonen. I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel (inntil du har fått frikort) samt noen ganger tilleggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner, attester osv. (som ikke dekkes av frikortet). Beløpets størrelse er i henhold til Normaltariffen for fastleger (se prisliste oppslått på legekontoret).

 

All betaling skal skje kontant eller med bankkort i betalingsautomaten.

 

Dersom du har frikort ber vi deg vise dette for legen ved konsultasjonen eller informere om dette i resepsjonen. Det kan være tilleggstakster som skal betales selv om du har frikort (forbruksmatriell, medisiner, attester m.m). Ved manglende betaling går beløpet automatisk til innfordring gjennom Odin Kapital.

 

Oppfølging

Som pasient blir du fulgt opp av din fastlege. Dersom det blir påvist svar på undersøkelser og prøver som har konsekvenser for videre behandling og utredning, vil du bli kontaktet av din fastlege med brev, telefon eller via kontorpersonalet. Normale prøvesvar blir som hovedregel ikke besvart. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte oss om prøvesvar, med mindre legen din har gitt beskjed om noe annet. Dersom du har blitt undersøkt eller utredet for en problemstilling eller et symptom uten at det så langt er funnet noe galt, er det viktig at du som pasient kontakter fastlegen på nytt dersom symptomene vedvarer, forverres eller forandres. Dette gjelder selv om alle prøvesvar hittil har vært normale. 

 

Forbedringspotensiale

Vårt mål er å gi helsetjenester av høy kvalitet og god service til deg som pasient. Om du opplever områder hvor vi ikke lykkes, ber vi deg gi oss tilbakemelding, slik at vi kan forbedre oss. 

 

Ventetid - dessverre et nødvendig onde

Legekontoret har lav terskel for å ta imot pasienter som kan være alvorlig syke. Vi må ofte forholde oss til syke mennesker som dukker opp uanmeldt og som ikke kan vente på legehjelp. Dette medfører at arbeidsdagen vår ikke alltid kan avvikles som planlagt og at pasienter iblant må vente lenge.

 

Å kanskje måtte vente i 30-60 minutter på en forhåndsavtalt time oppleves selvfølgelig både irriterende og unødvendig. Vi håper likevel det er en trøst og en sikkerhet å vite at også du vil bli prioritert til rask behandling den dagen du måtte være i en slik situasjon, selv om du ikke rakk å bestille time først. Vi ber derfor om forståelse for at det iblant er ventetid ved legekontoret.