Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Sjømannslege


Som sjømann trenger du til enhver tid oppdaterte sertifiseringer og helseerklæringer som er tilpasset din arbeidssituasjon.

Benytt Solvang Legekontor AS, så er du trygg på å møte den nødvendige kompetansen og å få de sertifiseringer og helseerklæringer som er relevant for nettopp deg og din hyresituasjon.

 

Det er Sjøfartsdirektoratet som godkjenner og administrerer ordningen med sjømannsleger. Godkjenningen innebærer at legen har spesiell kompetanse på området, og skal sikre at arbeidstakerne er helsemessig skikket til tjeneste og ikke utgjør en fare for andre eller for sikker drift.

Helsesertifikatet vi utsteder som en del av helseundersøkelsen er et offentlig dokument og knytter seg opp mot ditt pass eller førerkort. Du må dermed medbringe ett av disse på helsekontrollen.

 

Velg Solvang Legekontor AS som din sjømannslege om du befinner deg i Haugesundsområdet eller i Rogaland.

 

Vennligst spesifiser at din timebestilling (pr SMS) gjelder sjømannslege, da denne undersøkelsen krever betydelig lenger tid enn en regulær konsultasjon.

 

Relevante lenker om forskrifter og regelverk:

Forskrift om helseundersøkelse og sjømannslegeordningen

Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip

Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger