Solvang Legekontor benytter e-resept. En elektronisk resept (e-resept) er en resept som legen sender elektronisk til en sentral database som alle apoteker kan kommunisere med.

Du får altså ikke lenger en papirresept, men kan få en utskrift som viser hvilket legemiddel du bruker. På apoteket oppgir du ganske enkelt ditt navn og fødselsdato. Overføringen av E-resept til landets apoteker er gratis. Mer informasjon og video om e-resept.