Automatisk frikort er innført over hele landet, og innebærer at det du betaler i egenandeler hos lege/legevakt, fysioterapeut, psykolog og poliklinikker/røntgenavdelinger, apoteker m.m. fortløpende innrapporteres til et sentralt register.

Når du har kommet opp i egenandelsbeløpet for året, får du tilsendt frikort i posten. For at ordningen skal fungere best mulig både for deg som pasient, ber vi om at det betales med kort eller kontant for alle tjenester ved Solvang Legekontor. Da kan betalte egenandeler registreres uten forsinkelser. Betaling etterskuddsvis på bankgiro blir ikke akseptert og regning sendes Odin Kapital for innfordring og vil dessverre medføre ekspedisjonsgebyr.