Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dykkerlege


Arbeider du offshore eller på flyttbare installasjoner trenger du til enhver tid oppdaterte sertifiseringer og helseerklæringer.

Benytt Solvang Legekontor AS, så møter du kunnskap og innsikt om dykkevirksomhet og får de sertifiseringer og helseerklæringer som er relevant for nettopp deg og din arbeidssituasjon.

 

Det er Fylkesmannen i Rogaland som godkjenner og administrerer ordningen med dykkerleger. Godkjenningen innebærer at legen har spesiell kompetanse på området, og skal sikre at du som arbeidstaker er helsemessig skikket til tjeneste og ikke utgjør en fare for deg selv, for andre eller for sikker drift. En dykkerlege skal foreta helseundersøkelser og attester som kreves av ulike kontrollinstanser som Fylkesmannen i Rogaland, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Helsesertifikatet vi utsteder som en del av helseundersøkelsen er et offentlig dokument og knytter seg opp mot ditt pass eller førerkort. Du må dermed medbringe ett av disse på helsekontrollen.

 

Velg Solvang Legekontor AS som din dykkerlege om du befinner deg i Haugesundsområdet eller i Rogaland.

 

Vennligst spesifiser at din timebestilling (pr SMS) gjelder dykkerlege, da denne undersøkelsen krever betydelig lenger tid enn en regulær konsultasjon.

 

Relevante lenker om forskrifter og regelverk:

Petroleumstilsynets artikler og tilsynsaktiviteter knyttet til dykking

Om helseundersøkelse av yrkesdykkere

Regelverk fra Petroleumstilsynet

Lover fra Petroleumstilsynet

Forskrifter fra Petroleumstilsynet

Veiledninger fra Petroleumstilsynet

Helse offshore – Fylkesmannen i Rogaland

Helsedirektoratets krav til godkjenning av dykkerlege